Consumabile

VIS 410 PRF – detergent auto alcalin, puternic concentrat, parfumat

VIS 410 PRF detergent auto este un produs monocomponent alcalin, caracterizat printr-o acțiune specială de înmuiere și pătrundere împotriva smogului, grăsimii și uleiului, cu o acțiune incredibilă de curățare.
Actiunează rapid și definitiv împotriva oricarui tip de murdărie. Nu lasă reziduuri, este ușor de spălat, produce spumă moderată, nu deteriorează piesele vopsite, materialele plastice sau cauciucurile.
Solutie foarte parfumată, este recomandată pentru instalațiile de spălare auto self service cu înaltă presiune.
Deoarece este un produs alcalin, în timpul sezonului fierbinte este recomandat să fie aplicat la umbră și pe suprafețe răcite.
La diluare redusă, evitați contactul prelungit cu aluminiul și aliajele sale. NU UTILIZATI pentru scutere si motocicleta.
Utilizare
Pentru instalațiile de spălare auto self service reglați pompa de dozare la aproximativ 50/60 gr de produs pentru fiecare ciclu de spălare.
Conține surfactanți anionici și neionici biodegradabili 90%.

IMPORTANT: DURITATEA APEI POATE INFLUENTA EFICIENTA PRODUSULUI; IN ACEST CAZ SE POATE MARI DOZA.

Mod de ambalare: 25 kg

 

Solicita oferta

Pericol:

H314 Poate provoaca arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H302 Nociv in caz de inghitire.
P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei.
P301+P330+P331 IN CAZ DE INGHITIRE: Clătiţi bine gura cu apă. NU PROVOCAȚI VOMA
P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus.
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă si dupa continuaţi să clătiţi.
P310 Contactaţi imediat un centru de informare toxicologică sau un medic.
P501 Aruncati recipientul in zone speciale in conformitate cu regulamentul de mediu.
Poate provoca reactii alergice.