Consumabile

Tanner – detergent alcalin concentrat pentru jante

Tanner detergent alcalin concentrat pentru jante cu o putere dizolvabila mare, recomandat pentru curatarea jantelor din aluminiu, aliaje usoare sau jante vopsite.
Dizolva rapid oxidul si murdaria lasate de placutele de frana si este deosebit de eficient in sezonul de iarna in prezenta solutiilor de deszăpezire pe baza de sare.

Utilizare
Diluati cu apa in proportie de 1:5 pana la 1:6, pulverizati si clatiti din abunenta.
Pentru utilizarea pe jante vopsite (ale masinilor, bicicletelor, scuterelor) recomandam ca acestea sa fie racite inainte de utilizarea produsului.
Evitati atingerea altor suprafete in mod special la motociclete, scutere si biciclete.
Conține surfactanți anionici și neionici biodegradabili 90%.

 

Solicita oferta

Pericol:

H314 Poate provoaca arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H302 Nociv in caz de inghitire.
P260 Nu inspirati vaporii.
P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei.
P301+P330+P331 IN CAZ DE INGHITIRE: clătiţi bine gura cu apă. NU PROVOCAȚI VOMA.
P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată. Clătiți bine pielea cu apă sau faceți un duș.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă si dupa continuaţi să clătiţi.
P310 Contactaţi imediat un centru de informare toxicologică sau un medic.
P501 Aruncaţi recipientul în zone speciale în conformitate cu regulamentul de mediu.