Consumabile

Polishat – polish protectiv

Polishat – polish protectiv este o formula specială de ceara foarte concentrată compusă din substante ce oferă un efect de strălucire foarte puternic.
Este recomandată pentru spalatoriile self service cu program dedicat pentru “polish”.
Pe lângă efectul de lustruire, protejează vopseaua lăsând un strat protectiv foarte subțire, cu efect antistatic și un luciu surprinzător.

Acesta soluţie protejează caroseria mașinii de agenții atmosferici și împiedică depunerea murdăriei, gâinaţului de păsări sau alte impurităţi care se pot lipi de caroseria mașinii și care pot distruge vopseaua sau luciul vopselei. Aplicarea soluţiei prin programul special “polish” ușurează îndepartarea murdăriei pentru spălările ulterioare.

Utilizare

Aplicaţi soluţia direct din recipient, ajustând pompa de măsurare la 20-30 g de soluţie pentru fiecare ciclu de spălare.

Solicita oferta

Pericol:

H318 Provoacă leziuni oculare grave.
P280 Purtați mănuși/echipamente de protecție și protejați ochii/vederea.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă si după continuaţi să clătiţi.
P310 Contactaţi imediat un centru de informare toxicologică sau un medic.